Eesti naised jahinduses – juba 5 aastat!

23. märtsil 2015.a. asutati Eesti Naisküttide Selts. Meil on täna sünnipäev!

Eesti jahinduse jaoks tähendab see seda, et juba 5 aastat on olnud Eesti jahimeeste katuseorganisatsiooni  – Eesti Jahimeeste Seltsi üks liikmetest ka mittetulundusühendus, kuhu kuuluvad ainult naissoost jahimehed. Me oleme ainus ainult naistest koosnev ühendus, mis kuulub Eesti suurimasse jahimehi koondavasse ühendusse.

Oleme väga uhked selle üle!

Tänase Eesti Naisküttide Seltsi tegevuse eesmärk on jahinduse kui loodustsäästva tegevuse propageerimine naiste ja noorte seas erinevate koolituste, täiendõppe ja ürituste korraldamise kaudu. Samuti oma liikmete huvide ja õiguste esindamine nii sise-kui välisriiklikul tasandil valdkondlikus tegevuses partnerite ja katuseorganisatsioonidega. Kuidas tundub, kas oleme oma eesmärkide kõrgusel  siiani olnud?

Me usume küll, sest oleme 5 aastaga saatnud korda väga palju. Korraldanud oma liikmetele ja sihtgrupile (naised ja noored) lugematul arvul  üritusi: erinevad jahid, laskepäevad, spordiüritused, koolitused, väljasõidud, konverents ning paistnud oma tegevusega silma nii Eestis kui ka välismaal. Meie liikmed on saanud auhindu ja tänukirju silmapaistva panuse eest Eesti jahindusse.

Me oleme maailma naisjahimehi koondava CIC Artemise klubi liikmed ning osaleme  nende üritustel, mis kannavad nimetust Woman and Sustainable Hunting. Sel aastal saime kutse ka CIC peaassamblee üritusele, et teha seal ettekanne jahindusest Eestis. Mis saab olla veel suurem usaldus?

Koostöös Balti riikide ja Poolaga kirjutasime alla ühise koostöö memorandumile ning edaspidi koordineerime oma tegevust ka nelja riigi ühisel tasandil.

Koostöös Soome ja Slovakkiaga viisime ellu projekti, mille käigus tutvusime üksteise jahikultuuridega ning andsime välja rahvusvahelise kokaraamatu.

Eesti Naisküttide Seltsi eestvedamisel viidi Võrumaal ellu mitmeid jahindusalaseid projekte, kus muuhulgas koolitati ligi 500 inimest kogukonnast ja kümnest erinevast jahiseltsist ulukiliha töötlemise ja toiduvalmistamise vallas.

Ja mis kõige tähtsam –  me oleme jätkuvalt olemas oma liikmetele ning seda ka edaspidi, hoolimata maailma laastavatest epideemiatest.

Täna on meil sünnipäev ja see on pidupäev!

Palju õnne Eesti, et sul on juba 5 aastat nii vahva klubi, kes Eesti jahindusse panustab, palju õnne Eesti jahimeestele, et teie ridades juba viis aastat nii palju toredaid naisi liigub  ning palju õnne kõikidele Eesti naisküttidele!