Eesti Naisküttide Seltsi liikmelisuse alused

Mis on Eesti Naisküttide seltsi (edaspidi ENS) tegevuse eesmärk?

Eesti Naisküttide Selts on loodud jahinduse, kui loodustsäästva tegevuse propageerimiseks naiste ja noorte seas.

Selts pakub jahindusalast täiendõpet; organiseerib erinevaid koolitusi ja üritusi; korraldab meeleolukaid ühisjahte erinevates paikades üle terve Eestimaa; loob kontakte ja võimalusi kohtuda ning koos tegutseda jahinaistega teistest Euroopa riikidest.

Kes on ENSi liikmed?

Seltsi liikmeks võib astuda iga loodus- ja jahihuviline naine. Jahitunnistuse olemasolu ei ole liikmeks saamise eelduseks või aluseks, kuid jahitunnistuse taotlemine võiks olla seatud taotlejal eesmärgiks.

Liikmeks astumiseks piisab vabas vormis kirjalikust avaldusest e-maili aadressile naiskytid@gmail.com . Avaldus peab sisaldama taotleja nime, isikukoodi, kontakttelefoni ja –aadressi (sh e-posti aadressi) . Kuuluvuse korral võiks olla lisatud ka jahiorganisatsioon ( jahiselts, -ühendus , mille liige oled).

Avalduse vaatab läbi seltsi juhatus ja määrab avalduse esitajale kandidaadi aja kuni 1 aasta, mille jooksul peab kandidaat osalema vähemalt kahel seltsi üritusel, saamaks seltsi liikmetega tuttavaks ning aimduse seltsi olemusest ja tegevustest.

Liikmeks vastuvõtmisel tuleb tasuda kalendriaasta liikmemaks, mis 2020. aastal on 30 eurot,

Seltsi liikmena saab

– osa võtta Seltsi korraldatud üritustest,
– kasutada Seltsi liikmetele määratud soodustusi,
– teavet ja teha ettepanekuid Seltsi tegevuse kohta,
– osaleda üldkoosolekutel ja hääletada üldkoosoleku otsuste üle ning
– valida ja olla valitud Seltsi juht- ja kontrollorganitesse.

Seltsi liikmena kuulud sa ühtlasi ka Eesti Jahimeeste Seltsi ridadesse ja sulle laienevad kõik õigused, mis igale teisele selle seltsi liikmele.

Eesti jahimeeste kaltuseorganisatsiooni  liikmena panustame kogu Eesti jahimaastikku kujundamisse. EJSi kaudu kuulume Euroopa jahimeeste katuseorganisatsiooni FACE ja ülemaailmsesse jahimeeste organisatsiooni CIC, millega viime Eesti naisküttide hääle Euroopa- ja maailmatasandile.

Ja peamine, mis sul Eesti Naisküttide Seltsi liikmeks olekuga kaasneb – saad olla kaasatud ühe toreda seltsi tegevusse, selle arengule ning eesmärkide elluviimise juurde.

Seltsi liikmete õiguste ja kohustuste kohta saab täpsemalt lugeda Eesti Naisküttide Seltsi põhikirjast.

Kõikidele Eesti Naisküttide Seltsi liikmetele kehtivad järgmised soodustused meie partnerite juures:

Avastaja.ee (Härkila, Seeland) pakub soodustust liikmelisuse alusel kõikidele naiste jahiriietele -20%

www.avastaja.ee

Jahiriided.ee (Alaska ELK jt kaubamärgid) pakub soodustust liikmelisuse alusel kõikidele jahiriietele -15%

www.jahiriided.ee

 

Eesti Naisküttide Seltsi tegemisi kajastab FB leht www.facebook.com/eestijahinaised