Seminar “Jahindus – kui loodust säästev eluviis”

„Daamid, meil on olemas kõik eeldused jahiga tegelemiseks.“ – Mary Zeiss Stange

Nende USA jahindusfilosoofi ja ühtaegu ka maailma jahinaiste eestkõneleja põhjapanevate sõnadega võttis EJSi tegevjuht Tõnis Korts kokku 25. novembril Väimelas Võrumaal toimunud MTÜ Võrumaa Partnerulskogu seminari ühe olulise päevakorrapunkti „Naised ja jahindus – milleks?“. Milleks siis? Korts tõi muuhulgas välja, et naiskütid on jahinduses head eestkõnelejad ja suudavad hästi ja usutavalt lahti seletada ka jahinduse tumedamaid pooli.

Sõnavõtjate seas leidus ka avalikkusele tuntud inimesi, nagu suhtekorraldaja Janek Mäggi, kelle nägemus „mittejahimehena“ jahindusest on eluterve – jahinduslik tegevus on sotsiaalselt vajalik, see on eluterve ühiskondlik tegevus, mida riik võiks rohkem toetada.

Seminari käigus arutleti veel paljudel olulistel teemadel, sealhulgas rõhutati õuesõppe olulisust ja kasutegureid ning selgitati ulukiliha väärtustamise põhjuseid.

Seminari lõunalaua katsid Viitna jahiseltsi toimekad kokad, tuues lauale maitsvaid roogasid ulukilihast – sel korral põdrast.

 

 

jahinduse-seminar_programm-1