Tehtud! Seltsi delegatsioon osales ülemaailmsel konverentsil!

17. -19.  augustini toimus Ilomantsis, Soomes juba 4. rahvusvaheline konverents Woman and sustainable hunting. 75 naiskütti üle maailma tulid kokku, et arutada erinevatel jahindust puudutavatel teemadel. Selle aasta konverentsi teemaks oli Naine ja karu.

Konverentsi avasid Soome jahimeeste liidu president Tuomas Hallenberg ja Soome põllumajanduse ja metsanduse minister Jaana Husu-Kallio.

Teemadena võeti arutlusele naine ja karu sümbolitena Soome kultuuri loos, samuti räägiti ulukiliha hügieeni ja sanitaartingimuste rakendamisest Soomes; õppekavade ja -suundade arengust Ameerika ülikoolides eesmärgiga suurendada jahinduse valdkonna süvendatut õpetamist noortele; kiskjate levikust Euroopas ning sellega kaasnevatest probleemidest.

Ühe märkimisväärse ettekande tegi 14-aastane Slovakkia tütarlaps, kes tutvustas projekti oma kodukülas, mille ta tegi koolitöö raames. Tüdruk küsitles kodukülas 90inimest sõraliste teemadel, proovides teada saada kui paljud teavad nende kodumetsade sõralistest, elulaadist, jälgedest ja sarvedest. Tulemustest selgus, et suur osa täiskasvanutest ei tea, kes nende kodu lähedal metsades elavad. Lisaks uuringule organiseeris tüdruk koduküla matkarajale infotahvli, kus oli kõik põhiline ümbruses elavatest sõralistest kirjas, et inimesed, kes seal jalutavad, saaksid lihtsalt ja arusaadavalt infot. Suurepärane eeskuju ning positiivne näide – meie tulevik